Peperbus te Zwolle

Het Zwolse Carillon

De klokken van de beiaard werden gegoten door de firma John Taylor & Co uit Engeland. Twee reeds aanwezige luidklokken werden in het carillon opgenomen, namelijk de basisklok C1 van Claes Noorden en Jan Albert de Grave uit 1714 en een klok, E1 van Geert van Wou uit 1484. De omvang van de beiaard werd bepaald op 31⁄2 octaaf (C1 - g4). Het carillon klonk voor het eerst bij de opening van de oude IJsselbrug op 15 januari 1930. De klokken C1, F1, G1 en A1 doen tevens dienst als luidklok. In 1978 werd het instrument door de Koninklijke Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel met vijf klokjes (gis4 - c5) uitgebreid tot 4 octaven met in totaal 47 klokken.

De beiaard werd in 1989 gerestaureerd door de Koninklijke Eijsbouts te Asten. Dezelfde gieter kreeg tijdens de restauratie van de Peperbus opdracht om de beiaard uit te breiden met vier klokken, tot een totaal van 51. Op 1 november 2004 kregen de nieuwe klokken hun plaats in de toren.

Wekelijkse bespelingen

Elke vrijdag van 11.00-12.00 uur
Elke zaterdag van 13.30-14.30 uur

Tevens wordt er gespeeld op nationale of plaatselijke feest- en gedenkdagen.

De beiaardier is, behalve te beluisteren, ook te zien op een plasmascherm in het restaurant van het Stedelijk Museum[kaart/route]. Bij de concerten van de Beiaard Zomerserie is het museum daartoe gratis toegankelijk.

 
zwolle001.jpg (39760 bytes)
  Foto Gerard Keilholtz

Home   Email    Website Zwolse Beiaard Stichting