Veendam - Carillon van de Hervormde Kerk 

De Toren

De kerk en toren zijn gebouwd in de jaren 1660 tot 1662. Rond 1900 is de toren verhoogd en de huidige torenspits op de toren geplaatst.  In 1958 zijn ten behoeven van de beiaard de galmgaten vergroot.

De Beiaard

De in 2008 door Klokkengieterij Petit & Fritsen gegoten beiaard heeft een omvang van 49 klokken met een basis klok met de toon F1. In de toren bevinden zich verder 3 luidklokken gegoten door Klokkengieterij Van Bergen in 1958. Dit drietal heeft voorheen deel uitgemaakt van de door Van Bergen in 1958 gegoten beiaard.

Geschiedenis

Dit gedeelte is nog in bewerking!

Speeltijden

De beiaard van Veendam wordt bespeeld op donderdag van 13.30 tot 14.30 uur, de beiaardier van Veendam is Adolph Rots.

 

HOME CONTACT