Utrecht - Het Carillon van de St. Gerardus Majellatoren

De Toren

De kerk en toren stammen uit de jaren 1934/5, het ontwerp is gemaakt door H.C. van de Leur uit Nijmegen. Nadat er eerst een ander architect een te duur ontwerp gemaakt had, kwam van de Leur binnen 14 dagen met een nieuw ontwerp. Hij heeft hier plannen voor de Remigiuskerk te Leuth gebruikt.

De Beiaard

De beiaard heeft een omvang van 35 klokken, met als grootste basklok een G1 van ongeveer 722 kg. De klokken zijn in 1954 gegoten door de klokkengieterij Petit & Fritsen. De beiaard speelt helaas slecht via de automaat. Door het buiten gebruik stellen van het klavier is persoonlijk spel niet meer mogelijk.

Geschiedenis

De beiaard is een gift van de heer Frans van Seumeren, uit dankbaarheid dat zijn gezin en bedrijf in de tweede wereldoorlog gespaard zijn gebleven. De klokken dragen de namen van de schenker en zijn echtgenote, hun kinderen en kleinkinderen. Op 6 januari 1955 werd de beiaard door mevrouw Van Seumeren - de heer Van Seumeren was inmiddels overleden - aangeboden aan pastoor H.A.Schurink.

Speeltijden

Helaas is persoonlijk handspel niet meer mogelijk.

 

 

Gerardus Majellatoren

HOME CONTACT