Het carillon van de Sint Maartenstoren van  Tiel
De Toren

Met de bouw van de Sint Maartenstoren werd in 1440 gestart, rond 1457 was de bouw gereed. In de Oorlogswinter 1944/45 raakt kerk en toren zwaar beschadigd. Ondermeer werd het bovenstuk van de toren afgeschoten. De herbouw onder architectuur van Alb. van Essen was in 1964 voltooid.

De Beiaard  

De beiaard bestaat uit 47 klokken met als bastoon een C1 klok van ongeveer 2295 kg. Drie klokken van de beiaard zijn luidbaar opgehangen. De Klokkengieterij de Koninklijke Eijsbouts goot de klokken in 1964.

Overige klokken

Een historische klok bevind zich nog in de toren, gegoten door Jan Moor goot deze klok in 1552 en weegt ongeveer 2410 kg. Samen met de 3 beiaard klokken vormt dit het viergelui. In de kerk zijn nog drie historische klokken te zien. De Ursula met een gewicht van 1427 kg. door Jan Moor in 1552 gegoten. De Maria klok (860 kg.) gegoten in de 14e eeuw door een anonieme gieter. En de Laurens klok (378 kg.) gegoten door Jan Moor in 1554.

Geschiedenis

Hoewel tot 1964 de Tielse toren nooit een beiaard bezeten heeft is het waarschijnlijk dat er wel gebeierd werd op het gelui van negen klokken. Helaas zijn er in 1734 twee klokken, en in 1881 nog drie klokken van dit rijke klokken bezit verkocht. In 1963 nam de Culturele raad een infinitief om te komen tot een carillon, ingegeven door een voorslag bij een winkel aan de gevel. De beiaard werd bekostig uit giften van de bevolking, het Burger Weeshuis dat vierhonderd jaar bestond en de gemeente die de kosten van de drie nieuwe luidklokken bekostigde. Op 5 september 1964 kon de uit Culemborg  afkomstige beiaardier Jan van Alphen de nieuwe beiaard inspelen. 

Speeltijden

De vaste bespeler van de Tielse beiaard is Wim Ruitenbeek. De speeltijden zijn op zaterdag van 1400 tot 1500 uur. In de maanden juli en augustus ook op donderdag van 1900 tot 2000 uur.

HOME CONTACT