Rotterdam - Erasmus Universiteit

De Toren

De toren -eigenlijk meer een open klokkenstoel- is in 1968 opgetrokken. Naar een ontwerp van architecten Corns, Elffers, ir. A van der Heyden en ir. C.Hoogeveen. Het torentje heeft een hoogte van ongeveer 23 meter. 

De Klokken

Het carillon telt 47 klokken met als zwaarste klok een C2 van ongeveer 265 kg. De klokken zijn in 1968 door de klokkengieterij Petit & Fritsen gegoten.  

Geschiedenis

In de Verenigde Staten van Amerika bezitten veel universiteiten een carillon op de campus, dit is waarschijnlijk de inspiratie geweest voor de toenmalige Economische Hogeschool om ook een carillon te bezitten op het campus terrein.  Histories bezat Rotterdam drie beiaarden, bij het bombardement op 14 mei 1940 raakte het Hemony spel van de toren van de Oude Beurs zo zwaar beschadigd dat het als verloren moet worden beschouwd. Of dit de stad Rotterdam inspiratie gegeven heeft om een carillon aan de toenmalige Economische Hogeschool te schenken? In ieder geval schonk de gemeente een geldbedrag voor de aanschaf van een carillon in 1963.

Speeltijden

Mathieu Polak geeft beiaardles aan studenten. De speeltijd is op woensdag van 12.30 tot 13.00 uur.   

HOME CONTACT