Jonkheer Jacob van Eyck

De Goudse Cis en Dis klokken, of de "Nootsakelijkheid' of 'On-nootsakelijkheid'

De klokkengieters Hemony

De beiaard van de Sint Janstoren te Gouda

Jef Denijn en de renaissance van de beiaardkunst

Broekse- en tuimelaarse twisten

Jonkheer Jacob van Eyck is in het bijzonder beroemd geworden vanwege zijn virtuositeit op de blokfluit en zijn verzameling liedbewerkingen voor de blokfluit 'Der Fluyten Lust-Hof'. Wat velen niet weten is dat Van Eyck ook stadsbeiaardier van Utrecht was en verder werkzaam was als beiaardadviseur en klokkenstemmer. Zonder de kennis en hulp van Jacob van Eyck hadden de gebroeders Hemony met het stemmen van klokken waarschijnlijk nooit zulke goede resultaten bereikt. Van Eyck was degene die voor het eerst de boventonen van een klok vaststelde. Bekend is het verhaal dat hij experimenteerde met wijnglazen. Door op de toonhoogte van één van de eigen frequenties van een glas te fluiten, liet hij deze toon in het glas meeklinken. De bekende franse wijsgeer René Descartes schreef in een brief uit 1638 dat hij in Utrecht een blinde musicus ontmoet heeft, die gewoonlijk op de klokken van de toren speelt en die aan Descartes toonde dat hij zonder de klok aan te raken, elk van de grootste klokken vijf of zes verschillende tonen kon laten voortbrengen. Hij deed dat door zijn mond dicht bij de klokwand te brengen en zacht de toon aan te heffen die hij de klok wilde laten nadoen. De technische expertise van Hemony en Van Eyck ten aanzien van het stemmen van klokken, leidde tot de vaststelling dat de zuiverheid van klokken, alles te maken heeft met een evenwichtig klokprofiel. 

Wout van der Linde speelt "D oen Daphne d’over schoone maeght" door Jonkheer Jacob Eyck (ca. 1590-1657) op de beiaard van de Sint Janstoren van Gouda. Download hier  MP3 17 mb.

HOME CONTACT 

De Domtoren van Utrecht waar Jonkheer van Eyck de beiaard bespeelde.

 

Jonkheer Jacob van Eyck (ca. 1590 - 1657)