Mafra Nationaal Paleis Portugal
De Torens

Het paleis met twee torens is in de jaren 1717 tot 1730 in opdracht van koning Johan V (1689-1750) gebouwd. De koning had hiertoe opdracht gegeven na de geboorte van zijn zoon Joseph I (1714-1777). Het paleis bezit in het centrum van het gebouw een kerk, en een klooster. Het gebouw bevat ook een bibliotheek met meer dan 80.000 delen uit de periode van de 15de tot 19de eeuw. 

De Klokken

De rechter-  of  zuidertoren

Het carillon op de zuidertoren bestaat voor het grootste gedeelte uit klokken gegoten door Willem Witlocks in 1730. Het carillon is in 1986 door klokkengieterij Eijsbouts hersteld, en bestaat nu uit 53 klokken. Dit met als basis klok een F0 van ongeveer 9640 kg. Op het bovengedeelte van de toren bevinden zich 4 luidklokken uit de 18e eeuw. Op het uurwerkgedeelte bevind zich een uurklok van ongeveer 13.000 kg.

De linker- of noordertoren

In de noordertoren bevind zich een carillon gegoten door de klokkengieter Nicolas Levache in 1730. De beiaard bestaat uit 45 klokken, en is niet bespeelbaar. De zwaarste klok is een fis0 van ongeveer 9025 kg. Boven de beiaard zijn in de luidklokkenkamer nog een zevental zware luidklokken aanwezig.  In beide torens is een trommelspeelwerk aanwezig, uitgerust met twee speeltrommels. Deze zijn echter buiten in de noordertoren. Het speelwerk in de zuidertoren is in 1986 door Klokkengieterij Eijsbouts hersteld. 

Geschiedenis

Nadat koning Johan V zijn zoon geboren was in 1714 wenste de koning een groot paleis, dit naar voorbeeld van het Escorial (Spanje). Het paleis is gebouwd in het betrekkelijk kleine plaatsje Mafra dat ongeveer 7000 inwoners telt. Het oppervlak van het gebouw is ruim 210 bij 240 meter, er zijn 860 kamers en een kerk met zes orgels en klooster! Kosten nog moeite zijn niet gespaard, dankzij ruime fondsen aan goud en edelstenen uit de kolonie Brazilië. Net als het Escorial moest ook het nieuwe paleis een beiaardtoren bezitten. Men informeerde bij een beiaardconstructeur te Antwerpen naar de prijs van één beiaard. Toen de koning de prijs vernam antwoorden de koning "Ik wist niet dat het zó goedkoop zou zijn. Ik wens er twee. De twee beiaarden werden vervaardigd door twee verschillende gieters, Willem Witlockx goot de beiaard van de zuidertoren en de klokkengieter uit Luik Nicolas le Vache goot die van de noordertoren. Beide zware spelen zijn in 1730 gegoten. Nicolas le Vache was geen geslaagd gieter, de klokken zijn bijzonder vals! Ze hangen dan ook ongebruikt in de toren. De beiaarden werden voorzien van grote uur- en speelwerken, waarschijnlijk vervaardigd door de Luikse uurwerkmakers Gilles en zijn zoon Nicolas de Beefe. In 1928 bezocht Jef Denijn Mafra, en heeft er een herstel plaatsgevonden van de Witlockx beiaard. Hierbij is waarschijnlijk het trommelspeelwerk buitendienst gesteld. De Witlockx beiaard is in 1928 van een nieuwe speeltafel voorzien, enkele klokken zijn vervangen door exemplaren van Felix van Aerschodt. In 1986 heeft klokkengieterij Eijsbouts de Witlockx beiaard geheel hersteld. Dit is in 2020 nogmaals herhaald, hierbij zijn klokken vervangen. De Nicolas le Vache beiaard is geconserveerd. Ook is er herstel van de speeltrommels plaatsgevonden. 

Speeltijden

De vaste bespeler is Abel Chaves, speeltijden zijn niet bekend.

Literatuur:

De twee klokkenspelen op het nationaal paleis te Mafra - André Lehr -  Athanasius Kircher Stichting - Asten, 1984.

Van Paardebel tot Speelklok - A. Lehr - Europese Bibliotheek, 1971

Klok & Klepel nummer 73 - Bezoek Nederlandse Beiaardschool aan Mafra - Nederlandse Klokkenspel Vereniging, 2000

 

 

HOME CONTACT 

Mafra, Portugal 

De Koning van Portugal Johan V van Portugal liet een nieuw paleis bouwen, hij wou daar ook een beiaard voor zijn nieuwe paleis. Toen hij de prijs vernam zei hij "doe er maar twee" Een werd gemaakt door Willem Witlockx, de andere door de Luikse gieter Nicolas le Vache. Het werkstuk van de laatste was in muzikaal opzicht ver onder de maat.

De rechter-  of  zuidertoren