Leiden - Stadhuistoren

leiden003.jpg (19999 bytes) De Toren

De uit het begin van de 14de eeuw stammende stadhuistoren werd na een buskruitontploffing in 1481, waarbij ook het stadhuis vernield werd, opnieuw opgetrokken. In 1573 werd de bovenbouw opnieuw door brand verwoest, waarna deze door een doorluchtige houten bovenbouw werd vervangen. In 1929 werd de toren en stadhuis opnieuw door brand verwoest, in de jaren 1935-1941 is onder architectuur van C.J.Blaauw B.N.A. een geheel nieuw bouwwerk opgetrokken.

De Beiaard

De beiaard omvat 49 klokken volgens de reeks G0 (5500 kg) - C1 - d1 -chromatisch-C5 De eerste 14 klokken komen uit de gieterij van Van Bergen uit de jaren 1938/51 de andere 35 zijn gegoten door klokkengieterij Eijsbouts in 1969

C-2001 foto Hans van Dijk Stadsbeiaardier: Leerlingen beiaardschool

HOME CONTACT