Laren - Carillon van de Johanneskerk

De Johanneskerk in Laren (NH) is gebouwd in 1520. De kerktoren, die eigendom is van de gemeente, werd in 1966 voorzien van een beiaard van 42 klokken, een geschenk van een inwoonster van Laren, mw. Susanne Fokkens.  De basis van de beiaard werd gevormd door een reeds in de toren aanwezige luidklok, die in 1948 was gegoten door Petit & Fritsen. De overige 41 klokken werden gegoten door Eijsbouts, die de beiaard in 1970 met vijf klokjes uitbreidde tot 47 klokken. Vanaf 1966 werd de beiaard wekelijks bespeeld door Rutger van Mazijk, die in 1991 wegens bezuinigingen werd ontslagen, waarna het instrument in verval raakte.

Op initiatief van de "Stichting Vrienden van de Larense Beiaard" (zie website) werden de bespelingen eind 1994 hervat en sedertdien wordt de beiaard weer elke 2e en 4e vrijdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur bespeeld door Klaas de Haan. Tevens vindt vanaf 1994 weer jaarlijks een serie van zes zomeravondconcerten plaats. In 1996 en in 2000 zijn de tractuur, het klavier en het automatisch speelwerk grondig opgeknapt, waardoor dit fraaie instrument thans weer in uitstekende conditie verkeert.

In 2007 is de beiaard uitgebreid tot 48 klokken, die op het klavier zijn aangesloten als c1(bes1)-d1-chrom.-c5.

Links:

Stichting Vrienden van de Larense Beiaard

HOME CONTACT 

De Johanneskerk te Laren