De Toren en Beiaard van Kampen

Nadat in 1646 de kerk en de toren van het Heilige Geest Gasthuis door brand waren vernietigd, besloot het stadsbestuur een nieuwe toren te bouwen. De Amsterdamse architect Philips Vingboons maakte een plan voor deze nieuwe toren, het is echter onzeker of zijn plan ook werkelijk volledig uitgevoerd is. De bouw heeft een aantal keren stil gelegen, uiteindelijk was de bouw in 1664 voltooid. Kampen is een belangrijke plaats geweest in de geschiedenis van het klokkengieten, belangrijke klokkengieters kwamen uit Kampen, ondermeer de van Wou's en de Wegewaert's . Aannemelijk is dan ook dat deze gieters Klokken voor hun woonplaats gegoten hebben. Zekerheid is hierover toen in 1556 Willem Wegewaert een aantal klokken goot voor een al bestaande voorslag van de toren het Heilige Geest Gasthuis. In 1646 besloot het stadsbestuur de toren af te breken en op de zelfde plaats een nieuwe toren te bouwen dat dan zou voorzien worden van een fraai nieuw klokkenspel. In hoeverre de nieuwe Hemony beiaard van Zutphen hiermee te maken heeft is onduidelijk, maar de roem van de klokkengieters Hemony ging van stad tot stad in die tijd. De nieuwe toren ging gebouwd worden speciaal als beiaardtoren! Op 26 november 1657 blijkt François Hemony in Kampen te zijn om te kijken of er in de stad klokken waren die mogelijk in de nieuwe beiaard konden opgenomen worden. Zeven klokken waren geschikt om deel uit te gaan maken van de nieuwe beiaard, klokken van Geert van Wou, en één van Kylianus Wegewaert. Het nieuwe klokkenspel zou maar liefst 34 klokken gaan omvatten, met als basis de zware Van Wou klok van 4750 kilogram. Hemony goot ook een speeltrommel voor het nieuwe instrument. Bij de eindkeuring op 2 januari 1664 sprak men grote lof over deze prachtige beiaard. De tijd deed zijn werk helaas, en rond 1930 was de beiaard in tamelijk troosteloze toestand. In 1939 kreeg klokkengieterij van Bergen een opdracht om de beiaard onder handen te nemen, de bedrading werd geheel vernieuwd en er kwam een speelkabine.  Ook goot de klokkengieterij Petit & Fritsen 7 nieuwe diskant klokjes. In 1993 kwam er nog een restauratie dit maal door klokkengieterij Eijsbouts uit Asten. Eijsbouts goot de altijd nog ontberekende bas klokken en nog een drietal diskant klokken, waarmee de beiaard van Kampen de zwaarste zeventiende-eeuwse beiaard van Nederland is. 

Speeltijden:

De Stadsbeiaardier Frans Haagen speelt elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur, en elke zaterdag van 15.00 tot 16.00 uur. In de zomer zijn er concertbespelingen op vrijdagavond.

Links:

Beiaardkring Kampen

 

HOME CONTACT