Het carillon van Kamerik in de St. Hippolytustoren.

De Toren

De oorsprong van de toren ligt in de 15e eeuw, terwijl de kerk in 1832 herbouwd is.

De Beiaard

Het carillon tel 35 klokken, met als bas klok een C2 van ongeveer 285 kg. Het klokkenspel is in de jaren 1950/64 door de klokkengieterij Petit & Fritsen gegoten. Er bevinden zich nog een twee tal luidklokken in de toren, in 1949 door klokkengieterij Petit & Fritsen vervaardigd. De klokken hebben de toonhoogte F1(1013 kg) en F2 (121 kg). 

Geschiedenis van de beiaard 

Tot de tweede wereld oorlog beschikte de toren over een grote luidklok gegoten door Petit & Fritsen in 1911. Deze ontkwam niet aan de klokkenvordering van de Duitse bezetter. Na de oorlog werd onder voorzitterschap van de toenmalige burgemeester Reijers een comité opgericht dat zich moest beramen hoe het beste de verloren luidklok kon worden vervangen. Aangezien het kerkbestuur zich op het standpunt stelde dat het zelf voor een nieuwe luidklok kon zorgen, men bestelde zelfs twee nieuwe luidklokken! Echter kwam er ook geld ter beschikking uit de rijkskas ter vervanging van oorlogsschaderegeling. Men beschikte over genoeg geld om een voorslag van 14 klokken in de toren aan te brengen. Door particulieren en instellingen werden bovendien nog schenkingen gedaan, daardoor kon men overgaan tot de aanschaf van een beiaard met de omvang van  twee octaaf. De namen van de schenkers zijn op de klokken aangebracht. Vier klokken dragen de namen van vier Kamerikse manen die in de tweede wereld oorlog zijn omgekomen, deze klokken geven ook het tijdsignaal doormiddel van de bekende Westminster voorslag. Het carillon is op 1 april 1950 in gebruik genomen door een  bespeling  door de toenmalige stadsbeiaardier van Rotterdam, Ferdinand Timmermans. De Goudse stadsbeiaardier Maria Blom werd in 1951 de vaste bespeelster van het carillon. Dit heeft zij tot hoge leeftijd gedaan. In 1963 is de beiaard nog uitgebreid met een 12 tal diskant klokken, sinds die tijd is de omvang 35 klokken. 

Speeltijden

Geen gegevens. Er is helaas geen aangestelde beiaardier meer in Kamerik.

Op 4 augustus 1965 speelde Maria Blom voor een radio opnamen op de beiaard van Kamerik. Luister hier naar "Comt nu met sang" (MP3 formaat)

De Sint Hippolytustoren toren van Kamerik.

Tot hoge leeftijd heeft Maria Blom de beiaard van Kamerik bespeelt.

HOME CONTACT