De Beiaard van Hulst

De toren

De oorsprong van de ligt in de 14e eeuw, in 1402 kreeg Laurens van de Leijen timmerman uit Gent opdracht om een toren te bouwen. De toren van Hulst is bij een aantal branden verwoest, voor het laatst in 1876. In 1944 is bij oorlogshandelingen de spits van de toren zwaar beschadigd.  In 1958 kreeg de toren de door architect J. de Brouwer ontworpen spits.

De beiaard

De beiaard heeft een omvang van 36 klokken, op basis van een A1 van ongeveer 470 kg. zwaar. De klokken zijn in 1958 gegoten door klokkengieterij Petit & Fritsen. Er bevinden zich nog een tweetal luidklokken in de toren, de zwaarste gegoten door Willem Wegewaert in 1563. Deze klok is in 1876 van Doetinchem gekocht. De tweede luidklok is in 1669 gegoten door Pieter Hemony.

De geschiedenis

Reeds in 1562 is er een voorslag verloren gegaan bij de torenbrand van dat jaar.In dat zelfde jaar kreeg Adriaen Steylaert uit Mechelen opdracht een nieuwe voorslag, luidklok en uurslagklok te gieten. In 1663 ging deze voorslag ten onder bij weer een brand. In 1664 trad men in contact met François Hemony voor de levering van een nieuwe beiaard van 28 klokken. Echter de heren van Hulst talmde, en Hemony verkocht deze beiaard aan Maastricht. Op 17 september 1669 krijgt Pieter Hemony opdracht om een beiaard te gieten van 28 klokken. Helaas ging het werkstuk van Pieter Hemony verloren bij de brand van 1876, Hulst was verstoken van carillon klanken tot 1958 Klokkengieterij Petit & Fritsen een nieuw carillon zou gieten voor Hulst.

Speeltijden

Niet bekend.

HOME CONTACT 

De toren van Hulst İfoto Hans van Dijk