Klokkengieters Hemony

De Goudse Cis en Dis klokken, of de "Nootsakelijkheid' of 'On-nootsakelijkheid'

De klokkengieters Hemony

Jonkheer Jacob van Eyck 

Jef Denijn en de renaissance van de beiaard kunst

Broekse- en tuimelaarse twisten

De gebroeders Francois (1609-1667) en Pieter (1619-1680) Hemony, zijn de belangrijkste klokkengieters uit de geschiedenis. Afkomstig uit het Franse Lotharingen verstigden zij zich na enige omzwervingen in 1642 te Zutphen. Daar kwamen zij in kontakt met de uurwerkmaker Juriaan Sprakel en goten hun eerste beiaard voor de wijnhuistoren. De klokken werden gekeurd door onder andere de vermaarde blokfluitist en beiaardier Jonkheer Jacob van Eyck, die over een buitengewoon muzikaal gehoor beschikte. De gebroeders Hemony waren de eerste klokkengieters die in staat waren om zuivere reeksen klokken te gieten. Francois vestigde zich op verzoek van de stad Amsterdam als stads- en geschuitsgieter in de hoofdstad en Pieter vertrok aanvankelijk naar Gent, maar voegde zich naar na enkele jaren bij zijn broer in Amsterdam. De Nederlandse steden wedijverden met elkaar om toch maar in het bezit te komen van een echt Hemony-carillon. Francois stierf in 1667 en Pieter zette het bedrijf tot aan zijn dood in 1680 voort. De beiaard van Gouda is één van de laatste door Pieter Hemony vervaardigde beiaarden.

HOME CONTACT 
De gebroeders Francois en Pieter Hemony met Jonkheer Jacob van Eyck