De toren en het carillon van de Sint Lambertus Toren van Helmond

De Toren

De Sint Lambertuskerk is de jaren 1856/61 gebouwd. De architect was Th. Molkenboer. De toren heeft een oorsprong in de 16e eeuw, echter door een verbouwing is hiervan niet waarneembaar.

De Beiaard

De beiaard bestaat uit 47 klokken, met als basis klok een G1van ongeveer 632 kg. 6 klokken hiervan zijn gegoten door Alexius Jullien in de jaren 1723/24. 2 klokken zijn gegoten door Petit & Fritsen in de 19e eeuw, de rest van de klokken zijn gegoten door klokkengieterij Eijsbouts in de jaren 1953/4.

Geschiedenis van de beiaard

Na de grote stadsbrand van 4 juli 1587 geven de kerkmeesters al snel opdracht tot het gieten van luidklokken, maar ook 4 kleine klokjes voor een voorslag. De klokken werden geleverd door de bekende klokkengieter Henrink van Trier, die ondermeer de zware luidklok van de Oude Kerk van Delft gegoten heeft. In 1633/35 is het klokkenspel nog uitgebreid tot twaalf klokken. Deze uitbreiding is gegoten door de klokkengieter Peter van Trier. Veel meer is er niet bekent over dit klokkenspel, slechts in een reisbeschrijving uit 1798 kunnen we lezen dat Helmond een "ellendig klokkenspel" bezit. In 1835 kreeg Helmond een kans om in het bezit te komen van een betere beiaard, in die tijd was de kunst van het stemmen van speelklokken verloren gegaan. Toch kon Helmond in het bezit komen van een beiaard gegoten in de jaren 1723/24 door Alexius Jullien voor de abdij van Postel. Postel gelegen net over de grens met Nederland ten zuiden van Eindhoven. Tijdens de Franse overheersing werden de kloosters opgeheven en klokken moesten ingeleverd worden, de kloosterlingen zagen echter kans om hun beiaard te verbergen. In 1835 kwamen de overgebleven kloosterlingen tot de conclusie dat het niet haalbaar was om de klokken weer een plaats te geven in de toren van de abdij. Men verkocht de beiaard van 25 klokken via de klokkengieterij Petit & Fritsen aan Helmond. De zelfde klokkengieter goot nog 3 klokken voor de beiaard, en in 1838 was het klokkenspel voor het eerst te horen in Helmond. In 1912 goot Petit & Fritsen nogmaals 2 klokken, bovendien kreeg de beiaard in 1923 een pianoklavier. Daardoor was het spel voor het eerst ook hoorbaar via handspel. Rond 1950 ging men over tot een herstel van het klokkenspel, de uitvoering berusten bij de klokkengieterij Eijsbouts. Helaas zijn hierbij de meeste klokken van Jullien uit het spel verwijderd. Op 2 oktober 1953 was de vernieuwde beiaard gereed.

Speeltijden

De vaste beiaardier van Helmond is Rosemarie SeuntiŽns, speeltijd is op zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur.

HOME CONTACT 

Last update: 12/8/2008