Het Carillon van Heerlen in de Sint Pancratius Toren

Toren

De toren van de Sint Pancratiuskerk was oorspronkelijk een vesting toren van de vesting Herle, de oudste delen hebben hun oorsprong in de 12e eeuw. In 1606 viel de spits tijdens een storm op het schip van de kerk en op de zijbeuken. De spits is nadien hersteld, in 1862 werd er een traptorentje tegen de toren aangebouwd. 

De beiaard

In 1743 moet op last van de Staten-Generaal de zogenaamde Banklok hergoten worden, deze klok had een waarschuwing functie, zodra er vreemde troepen in aantocht waren moest deze klok op een speciale wijze geluid worden. Zodat het garnizoen van de stad Maastricht gewaarschuwd werd dat de vijand in aantocht was. De Duitse bezetter heeft deze klok in 1943 gevorderd, en de klok is helaas niet teruggekeerd. In 1920 kreeg de Banklok gezelschap van een kleine voorslag van 4 klokken gegoten door de klokkengieterij Petit & Edelbrock. Ook deze klokken zijn in 1943 oorlogsslachtoffer geworden door de klokkenvordering. In 1946 werden alweer 4 door klokkengieterij Petit & Fritsen gegoten luidklokken in de toren opgehangen. Later kwamen daar nog 3 voorslag klokken bij die samen met de kleinste luidklok een Big Ben melodietje op het kwartier liet horen. In 1949 was er al een wens voor een complete beiaard, in 1964 brachten de parochianen de Staats- en Oranje-Nassaumijnen en inwoners van Heerlen voldoende middelen bijeen voor een concertbeiaard. Klokkengieterij Eijsbouts kreeg opdracht tot het leveren van een beiaard van 47 klokken. In 1997 kreeg de beiaard nog een uitbreiding van 2 klokken. Van oktober 2011 tot april 2012 is het carillon hersteld, als sluitstuk van een algemeen herstel van de toren. Hiervoor zijn alle klokken uit de toren verwijderd. De klokken zijn voorzien van nieuwe klepels, en de bedrading is gemaakt van Dyneema, de sterkste draad ter wereld. Het is een Limburgs product van DSM.

Speeltijden

Frank Steijns is de beiaardier van Heerlen, hij speelt 23 keer per op dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.

 

De Sint Pancratius Toren van Heerlen.

HOME CONTACT  last update: 02/01/2008 18.25