De Meideun op de Goudse Beiaard
Een oude Goudse traditie wil dat in de meimaand op het hele uur de zogenaamde meideun klinkt. De melodie van de meideun is bekend onder de titel "De Fransche Courante" en "De mey die komt ons by, seer bly" Deze melodie was in vroeger tijden zeer populair.  Luister hier naar een opname van de meideun uit 1991. 
Meideun op de beiaard van de Goudse Sint Janstoren

In vroeger tijden was het carillon betrokken bij alle gebeurtenissen in de jaargetijden, hierbij was een belangrijke gebeurtenis het voorjaar wat met veel extra bespelingen op het carillon gevierd werd. In Veere was het zelfs gewoonte om van vijf tot zes in de ochtend een meibespeling te geven! In Schoonhoven was het tot het midden van de vorige eeuw nog gewoonte om van zeven tot acht in de ochtend te spelen. Hierbij werden voornamelijk meiliedjes gespeeld. Naast een aantal extra bespelingen met meimuziek was het gewoonte in Gouda dat automaat ook een meilied speelt in de maand mei. Deze traditie is ontstaan rond 1600, en tot de dag vandaag klinkt op het hele uur traditiegetrouw de ‘Meideun’ op de Goudse beiaard van de Sint Janstoren. Deze melodie is bekend onder de titel ‘De Fransche Courante’ en ‘De mey die komt ons by, seer bly’. Deze melodie was in vroeger tijden zeer populair. Adriaen Valerius nam deze melodie in 1626 op in zijn ‘Neder-Landtsche Gedenck-cklanck’. Dezelfde melodie is ook te vinden in het Liedboek voor de Kerken als Gezang 413. 

Ook in andere plaatsen heeft deze melodie op de voorslag gestaan in vroeger tijden, in de instructie uit 1753 van de stadsbeiaardier van Alkmaar  kwam het 'Meijlied' voor, ook in Hoorn in de instructie van 1768 is het 'Meijlied' vanaf 1 mei voorgeschreven op de voorslag. Waarschijnlijk is hiermee dezelfde melodie mee bedoeld als we vandaag de dag nog op de Goudse voorslag kunnen horen in de meimaand. In Alkmaar en Hoorn is het geen gewoonte meer. Wat wel weer een gewoonte geworden sinds 1983 in Nijkerk zijn de meibespelingen verzorgd door examenkandidaten van de Nederlandse beiaardopleidingen, vooral de Nederlandse beiaardschool uit Amersfoort. Dit met de titel 'Meideun'.

Gideon Bodden tijdens het versteken bij de speeltrommel uit 1691

Op maandag 6 mei 2013 is de Goudse Meideun weer op de speeltrommel van het carillon van de Goudse Sint Janstoren gestoken, dit door beiaardier Gideon Bodden, met hulp van een medewerker van De Jong Staal en beiaardliefhebber Hans van Dijk. Luister hier naar de Meideun 2013!

  Maria Blom

De bekendste beiaardier van de Goudse Sint Janstoren van Gouda is Maria Blom, vanaf 1943 tot 1979 heeft zij de Goudse beiaard bespeeld. Hiermee was zij de eerste vrouw in Nederland die van beiaardspel haar beroep gemaakt had! In de oorlogsjaren bespeelde zij de beiaard, de stadsbeiaardier van Gouda Henri C.J. de Man was door ziekte niet meer in staat de toren te beklimmen, het was Maria - leerling van de Man- die de beiaardbespelingen overnam. In die oorlogsjaren ging zij lessen volgen bij de in die tijd zeer bekende stadsbeiaardier van Rotterdam, Ferdinand Timmermans (1891-1967). Hij maakte in 1943 een compositie voor Maria, Lied en drie variaties over de Goudse Meideun.

  Boudewijn Zwart

Sinds 1993 is Boudewijn Zwart de stadsbeiaardier van Gouda. Hier een opname van de compositie van Timmermans voor Maria Blom gespeeld door Boudewijn Zwart op de Goudse beiaard.  Klik hier  (mp3 formaat 4.8 mb)

 

Meer over de Goudse beiaard.

De Sint Janstoren met het Hemony carillon uit 1676

De speeltrommel uit 1691 van de Goudse Sint Janstoren.

 

HOME CONTACT