'Nootsakelijkheid' of 'On-nootsakelijkheid'


De beiaard van de Sint Janstoren van Gouda

De klokkengieters Francois en Pieter Hemony

Jonkheer Jacob van Eyck

Jef Denijn en de renaissance van de beiaardkunst

Broekse- en tuimelaarse twisten

Het Dordse zesgelui

In 1675 wilde de stad Gouda niet achterblijven bij de steden waar al een Hemony-beiaard in de toren hing. Bij de onderhandelingen daarover liet men zich adviseren door Quirinus Gerbrandt van Blankenburg (1654-1740) Deze in Gouda geboren zoon van Gerbrandt van Blankenburg die van 1648 tot 1708 als organist van de Sint Janskerk werkzaam was, werd beschouwd als deskundige op het gebied van orgels en klokkenspelen. Zijn advies was even waardevol als kostbaar: volgde men zijn raad op dan zou dit een kostenvermeerdering van 30 % betekenen! Dit kwam vanwege het feit dat Quirinus adviseerde om een volledig chromatisch bas-octaaf aan te schaffen. Twee zware (en dus dure) extra klokken -de "cis"en "dis"die in die tijd nog duidelijk als overbodig werden gezien. Zijn pleidooi voor de extra basklokken beschreef hij in een helaas verloren geraakt boekje met als de titel 'Nootsakelijkheid' van Cis en Dis in de Bassen der Klokken' Pieter Hemony zag de noodzaak van deze klokken niet in en diende Quirinus van repliek met een fel getoonzet geschrift, waarvan de titel boekdelen spreekt 'De On-noodsakelijkheid en Ondienstigheid van Cis en dis In de Bassen der Klokken'. Het geschrift van Pieter Hemony werd mede ondertekend door de stadsbeiaardiers van Amsterdam en Brielle. Dirck Scholl, stadsbeiaardier van Delft deed er nog een schepje bovenop met zijn gedicht 'Toe-gift, op Cis en Dis' Quirinus moet wel overtuigend hebben gesproken, want zijn wensen werden ondanks het felle verzet, volledig ingewilligd. De beiaard van Gouda is de enige Hemony-beiaard met een volledig bas-octaaf.

 

 

 

 

HOME CONTACT De Sint-Janstoren met de Hemony beiaard te Gouda.

De gebroeders Hemony samen met Jacob van Eijck

DeDe