Het Carillon van Garderen

De Toren

Er moet in de 11e eeuw al spraken geweest zijn van een toren en kerk in Garderen, echter de huidige toren stamt uit de 14e eeuw.

Geschiedenis

Op maandag 30 januari 2006 werd in de toren van de Oude Kerk te Garderen (gemeente Barneveld) een nieuwe beiaard in gebruik genomen. Het instrument is een schenking uit het legaat van de heer Cornelis W. J. van de Craats. Als inwoner van Barneveld was deze oud-graanmeester verknocht aan de klank van met name kleine beiaard in het oude Raadhuis. Zijn wens was dat een dergelijk instrument ook in zijn geboorteplaats Garderen zou
klinken, hetgeen hij testamentair heeft vastgelegd. De heer Van de Craats overleed op 4 april 2003. De beiaard in Garderen heeft hetzelfde aantal klokken (44) als de
Raadhuisbeiaard van Barneveld. De basisklok is a2 (c1), gevolgd door b2 (d1) en chromatisch
doorlopend tot e6 (g5). Een reeds aanwezige luidklok van Petit
& Fritsen (a1) is als octaafbourdon op het pedaal aangesloten. Het klavier
volgt de Noord-Europese standaardmaat en is om kostenbesparende
redenen niet in een speelcabine geplaatst, maar pal naast de klokken
opgesteld. De klepels zijn uitgerust met ambachtelijk vervaardigde smeedijzeren
klepelbollen. Achter de lessenaar van het klavier is boven de manuaaltoetsen
het zogenaamde ‘carillair’ gemonteerd. Dit is een pneumatisch
speelwerk, aangestuurd door een geavanceerd geprogrammeerde computer.
De klokken zijn gegoten door ‘Koninklijke Eijsbouts’ te Asten en zijn
gestemd in de ‘Bachstemming’ van Prof. Lehman. De opdracht voor het
stalen klavier, de tractuur, het automatisch spel, de montage en inrichting
ging naar ‘Het Molenpad Expertise’ te Gouda. Projectleider was Jacob
Lamminga (directeur van de Barneveldse Muziekschool) met als adviseur
Boudewijn Zwart.

Speeltijden


Het instrument wordt bij speciale gelegenheden bespeeld en wordt
regelmatig ingezet bij onderwijsprojecten voor de lagere scholen in
Barneveld en omstreken.

Links:

Klok en Klepel nr.94 maart 2006 Boudewijn Zwart

De Barneveldse Beiaard

 

Last update 5/7/2009 11.24

De toren van de Dorpskerk van Garderen.

HOME CONTACT