Het carillon van Epe

De toren

Rond 1176 moet er blijkens een akte al spraken geweest zijn van een toren en kerk in Epe, aan het einde van de 14e eeuw is de toren verhoogd tot de huidige hoogte.

Het carillon

Het carillon is ontstaan uit een kleine voorslag van 12 klokken die in 1970 aan de gemeente Epe werd geschonken bij het in gebruik nemen van het nieuwe gemeentehuis. In 1995 moesten de klokken verplaatst worden door de geluidsoverlast in het gemeentehuis. De beiaard werd uitgebreid tot 30 klokken, en verplaatst naar de toren van de Grote Kerk, op 20 december werd het carillon in gebruik genomen. De klokken zijn gegoten door Klokkengieterij Petit & Fritsen.

Speeltijden

De beiaardier van Epe Jan Willem Achterkamp  speelt elke 1e en 3e woensdag van 10.30 tot 11.30 uur.

 

HOME CONTACT 
@thevandijks2020