Enkhuizen - Drommedaris
In 1677 leverde Peter Hemony het lichtste carillon dat hij ooit vervaardigde. Deze klokkenreeks omvatte twee octaven en werd verkregen door inruil van het Van Wou klokkenspel, dat in 1648 uit de Zuidertoren werd verwijderd en in 1657 in de koepel van de Drommedaris werd geplaatst. Hemony behield 3 van deze Van Wou klokken in het nieuwe carillon. In 1951 werd de zwaarste Van Wou klok uit de Drommedaris verwijderd en het carillon uitgebreid tot drie octaven. 

Foto: ©Carillons Enkhuizen

Het carillon bevond zich reeds jaren in een zorgwekkende toestand toen in 1981 het initiatief werd genomen tot het organiseren van een inzamelingsactie onder de noemer "Anderhalve Ton voor het Carillon". Het actiecomité bracht binnen een tijdsbestek van vijf maanden, vanuit burgerij en bedrijfsleven van Enkhuizen, de benodigde anderhalve ton bij elkaar, waarna de opdracht tot restauratie gegeven kon worden. Daarmee kreeg de Drommedaris een harmonieuze beiaard van 39 klokken.


©foto Hans van Dijk 2006

HOME CONTACT