Het Carillon van de de Sint Nicolaastoren te Elburg

 

De Toren 

In 1397 gaf de bisschop van Utrecht toestemming om een kerk met toren te bouwen in het nieuw gebouwde stadje Elburg. In 1693 werd de torenspits door de bliksem getroffen, waarna deze geheel afbranden, de spits is nooit hersteld waardoor de toren nu een plat dak bezit.  

Het carillon

In 1976 heeft een actiecomité geld ingezameld om een carillon in de toren te kunnen plaatsen, dit heeft tot resultaat geleid dat in 1977 een carillon is aangeschaft met 47 klokken met als grootste basklok een C2. De gieter van de beiaard is de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts uit Asten. 

Luidklokken 

De toren van Elburg beschikte tot 11 februari 1943 over 4 luidklokken, op 11 februari 1943 werden in het kader van de klokkenvordering door de Duitse bezetter 2 luidklokken uit de toren verwijderd, te weten een klok van Pieter Seest uit 1683 en een kleine klok van de gebroeders Fremy uit 1683. Thans zijn nog twee luidklokken aanwezig, een kleine klok van Jakobus Knuisen uit 1694 en een grote klok uit 1770 van de gieter Borchard. De kleine klok van de Fremy´s is na omzwervingen weer teruggekeerd naar Elburg en bevind zich in het gemeentemuseum van Elburg.

Speeltijden

De beiaardier van Elburg Martien van der Knijff bespeelt het carillon dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur.

De Sint Nicolaastoren van Elburg
HOME CONTACT 
@thevandijks2020