Het Dordtse zesgelui...


Met de komst van de nieuwe bourdon van de Dordtse beiaard (haast 10.000 kg, en daarmee de grootste luid en beiaard klok van Nederland) werd de basis van het bestaande vijfgelui uitgebreid en verdiept met een kleine terts. Het Dordtse gelui klinkt doordoor zwaarder en dieper dan bij voorbeeld het grote gelui van Utrecht en Groningen. De luidinstallatie is zo gemaakt dat de klokken zowel elektrisch als handmatig geluid kan worden. Thans bestaat het Dordtse zesgelui uit zes zware mineur-octaafklokken nauwkeurig gestemd in de evenredig zwevende stemming. De reeks klokken met slagtonen e0-g0-a0-b0-d1-e1- omvat een octaaf. Tezamen wegen de luidklokken ruim 25 ton.

Download het vijfgelui in MP3   (800 kb)

Download het zesgelui in MP3 (5.4 MB)


De toren van Dordrecht beschikt over het grootste carillon van Europa

Top 10 zware klokken in Nederland
1 Dordrecht Grote-Kerkstoren e0 9830 kg Eijsbouts 1999
2 Arnhem Eusebiustoren e0 9200 kg Petit & Fritsen 1994
3 Delft Oude Kerk f0 c.8750 kg Henrick van Trier 1570
4 Utrecht Domtoren fis0 8095 kg Geert van Wou 1505
5 Groningen Martinitoren fis0 7850 kg Henrick van Trier 1577
6 Amsterdam Westertoren f0 7509 kg Assuerus Koster 1636
7 Utrecht Domtoren fis0 6950 kg Eijsbouts 1972
8 Dordrecht Grote-Kerkstoren fis0 6620 kg Eijsbouts 1999
9 Maastricht Pandhof g0 c.6350 kg Willem & Jaspar Moer 1541
10 Maastricht Sint Servaas g0 6270 kg Eijsbouts 1983

                                                       

HOME CONTACT