Deventer het carillon van de  Lebu´nustoren
De Toren

In 1454 werd begonnen met de afbraak van de toen bestaande zuidelijke toren, de Romaanse kerk beschikte over over een tweetorenfront.  De bouw van de huidige Sint Lebu´nustoren startte na afbraak van de zuidelijke toren, in 1480 was men tot de tweede omloop gevorderd. De noordelijke toren is nooit voltooit, alleen de zuidelijke toren is gebouwd. In 1499 bezat de toren een hoogte van 45 meter, en de toren werd met een piramidevormige kap afgedekt. In 1613 is deze kap vervangen door een door Hendrick de Keijzer ontworpen koepel met plaats voor een klokkenspel.

De Beiaard

De beiaard telt 47 klokken met als basisklok een bes van ongeveer 3200 kg. De beiaard is door de Hemony's op basis van es in de middentoonstemming gestemd, maar in 1952 is ten onrechte de door Hemony in 1653 gegoten uurslagklok  als C1 op het klavier aangesloten. Klokkengieters die klokken gegoten hebben zijn, Franšois en Pieter Hemony (1647/53), Hendrick Wegewaert (1613) en Petit & Fritsen (1950/51/52). De drie zwaarste klokken doen ook dienst als luidklok.

Geschiedenis

Met het gereedkomen van de toren in 1499 besloot het stadsbestuur van Deventer op de toren een uurwerk aan te brengen. Of hieraan ook een voorslag verbonden was is niet duidelijk. Echter is 1609 is er sprake van een klein klokkenspel, aan Matthijs Gerritsen wordt een opdracht gegeven om een nieuw uurwerk te bouwen met een speeltrommel. Er werd een lantaarn op de de toren gebouwd ontworpen door niemand minder dan Hendrick de Keijzer die plaats moest geven aan een klokkenspel. De Kamper klokkengieter Hendrick Wegewaert vervaardigde een spel. Ook een klavier voor handspel maakte deel uit van deze beiaard. In 1642 leverde de klokkengieters Hemony  de eerste werkelijk gestemde beiaard aan de stad Zutphen. De Hemony's trachten natuurlijk hun carillons te verkopen aan andere steden, in 1645 schreef Franšois Hemony aan de stad "het clockenspel deser stadt niet veele besonders is"  Het zou er toe leden dat Hemony een opdracht kreeg voor het gieten van een nieuwe beiaard.  Op 4 december 1646 tekende de het stadsbestuur van Deventer en Franšois Hemony een contract voor de levering van een beiaard van 25 klokken. De keurmeesters waren Jonkheer Jacob van Eyck en de toenmalige beiaardier van Deventer Lucas van Lenninck. In 1755 goot de klokkengieter uit Enkhuizen Joan Borchhard nog drie diskant klokjes ter uitbreiding van de beiaard, die toen 37 klokken omvatten. In 1933 is de beiaard zo verwaarloost dat de beiaardier slechts met zijn voeten nog een herkenbare melodie op de beiaard kon spelen. In 1936 voerde de firma Addicks herstelwerkzaamheden uit aan de beiaard. Op 26 november gaf Jacob Vincent een eerste bespeling op de vernieuwde beiaard. Tijdens de tweede wereldoorlog is de toren tijdens een bombardement ernstig beschadigd. Twee Hemony klokken raakte daarbij onbruikbaar, klokkengieterij Petit & Fritsen herstelde de beiaard in 1952. Thans (2008) zijn er plannen voor een totale restauratie voor deze oudste nog bestaande Hemony beiaard.  

 
Speeltijden

De stadsbeiaardier van Deventer is Jan Willem Achterkamp. De speeltijden zijn op vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur, en op zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur.

 

De Lebu´nustoren te Deventer

HOME CONTACT