Vredespaleis Den Haag: de Vredesbeiaard

Het gebouw

Onder invloed van internationale ontwikkelingen kwam in 1913 in Den Haag het Vredespaleis tot stand, met financiële steun van de Amerikaan Andrew Carnegie. Hier zetelen het Permanente Hof van Arbitrage en het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, instanties die allebei internationale geschillen arbitraal trachten op te lossen. Bovendien bevindt zich in het gebouw een van de meest prestigieuze bibliotheken ter wereld op het gebied van vooral internationaal recht, met ongeveer 15 km aan boeken en geschriften. Ook worden er iedere zomer seminars gegeven voor rechtenstudenten uit vele landen. Op 8 april 2014 ontving het Vredespaleis het Europees Erfgoed Label.

Schenking door Zwitserland van klok een uurwerk.

Vanaf de in gebruik neming functioneren in de hoogste toren een uurwerk en een slagklok. Deze werden geschonken door Zwitserland. Het uurwerk werd vervaardigd door de Zwitserse uurwerkmaker A.S. Hasler te Bern. De klok, gegoten in 1912 door de eveneens Zwitserse firma H. Rüetschi te Aarau, draagt de tekst Möchte ich mit meinem Geläute den aufrichtigen Frieden verkünden. Deze slagklok (toon cis2 236 kg.) geeft de hele en halve uren aan. Het torenuurwerk werd – na de elektrificatie van de wijzeraansturing – onderdeel van de collectie van het huidige Museum Klok & Peel te Asten.

De beiaard

Hoewel het Vredespaleis twee torens heeft, beschikte het lange tijd niet over een carillon. Deze klokkensituatie is veranderd op initiatief van de Stichting Carillon Den Haag. Deze bracht geld bijeen voor een beiaard in de hoogste toren, die in drie fasen werd geïnstalleerd door Koninklijke Eijsbouts te Asten. In 1994 werden 38 klokken geplaatst op de daarvoor ingerichte hoge zolder achter de galmborden. Het klavier staat op een speciaal gelegde vloer boven de klokken, waardoor een extra zolder ontstond.
Met nieuw verworven gelden werd de beiaard in 2000 uitgebreid tot een vier- octaafs instrument met 47 klokken op basis es1. Deze klok werd aan het klavier aangesloten als c1. De beiaard transponeert derhalve een kleine terts naar boven. In het jubileumjaar 2013 werd de klokkenreeks gecompleteerd met een laatste klok, een fis1 van 775 kg, op het pedaal aangesloten als es1. Deze klok kon - opnieuw dankzij schenkingen - op 1 oktober 2013 worden aangeboden aan de voorzitter van de Carnegie Stichting. In de hal bevindt zich op de muur een bronzen plaquette. Deze vermeldt de namen van degenen die de klokken hebben geschonken. Daarboven prijkt het motto van deze beiaard: DE EXCELSO MOMENTUM PACIS – Vanuit de hoogte een moment van vrede.Concertinstrument

De beiaard heeft geen functie voor de tijdaanduiding en is louter een concertinstrument. De eigendom ervan berust bij de Carnegie Stichting, de eigenaresse van het Vredespaleis, de bespelingen worden verzorgd door de Stichting Carillon Den Haag.

Bespelingen

De bespelingen van de Vredesbeiaard worden iedere dinsdag van 13.00 tot 13.45 uur verzorgd door Heleen van der Weel en donderdags van 13.00 tot 13.45 uur afwisselend door haar en door de Delftse stadsbeiaardier Henk Groeneweg. Een goede luisterplaats is te vinden op het autovrije terrein vóór de hoofdingang, waar veel banken staan. Een nog betere locatie is de tuin van museum De Mesdag Collectie, Laan van Meerdervoort 7 F (geldt alleen voor de bespeling op donderdag) . Van de meeste bespelingen wordt het programma indien mogelijk ongeveer een half uur tevoren kenbaar gemaakt in de vitrine bij de ingang van het Bezoekerscentrum van het Vredespaleis.

War Memorial and Peace Carillons

De beiaard van het Vredespaleis kan worden beschouwd als een van de ongeveer 25 War Memorial and Peace Carillons, die wereldwijd zijn gebouwd, met name na afloop van de Eerste Wereldoorlog. Sinds voorjaar 2014 wordt gestreefd naar samenwerking tussen de eigenaars en bespelers van deze instrumenten.

Voor meer informatie zie:

www.vredespaleis.nl/het

war memorial and peace carillons

www.stichtingcarillondenhaag  

HOME CONTACT