Broekse- en tuimelaarse twisten

Het broeksysteem van de Zuidertoren te Amsterdam.

De oude speeltafel met 'Hollands pendaal' van de Zuidertoren te Amsterdam

De Goudse Cis en Dis klokken, of de "Nootsakelijkheid' of 'On-nootsakelijkheid'

De klokkengieters Hemony

Jonkheer Jacob van Eyck 

Jef Denijn en de renaissance van de beiaard kunst

Aan het begin van de vorige eeuw werd het spel van de Nederlandse beiaardiers gekenmerkt als saai en sober, waarin spaarzaam gebruik werd gemaakt van versieringen en virtuoze toonladderpassages. Deze 'Hollandse speelwijze' sproot enerzijds voort uit een gebrek aan scholing van de beiaardiers, en anderzijdsvanuit een dogmatische opvatting over het muziekrepertoire, dat voornamelijk bestond uit eenvoudige melodieën. Maar niet in de laatste plaats was de aan het begin van de vorige eeuw gangbare tractuurinrichting met het gebrekkige 'broeksysteem' er de oorzaak van dat de hollandse beiaardiers zo strak speelde. toen vanaf 1900 de Vlaamse beiaardier Jef Denijn het oude 'tuimelaar'principe weer in ere herstelde, bleven de hollanders qua speeltechniek en beiaardinrichting achter bij hun zuiderburen. De Vlaamse speelwijze was er één van expressie en virtuositeit. er ontstonden kampen tussen de aanhangers van het 'broeksysteem' (Holland) en die van het 'tuimelaarsysteem' (Vlaanderen). De discussies tussen noord en zuid werden met zoveel krachttermen bijgezet dat men ze spottend 'de broekse- en tuimelaarse twisten' noemde. Vandaag de dag is de discussie weer terug in de beiaard wereld, nu met het verweer dat beiaarden origineel ingericht moeten worden. (Zuidertoren Amsterdam  Haarlem Bakenessertoren Amersfoort Onze Lieve Vrouwe Toren) Op de Zuidertoren te Amsterdam is men er zelfs toe overgegaan om een klavier met Hollands pendaal te bouwen, helaas met een groot 'spaanplaat gehalte' !

 

 

 

 

HOME CONTACT 

 

 

"Klokkennist" Jacob Vincent broedelijk samen met de Vlaamse beiaardier Jef Denijn

De Zuidertoren te Amsterdam

De Hemony beiaard van Amersfoort