Het carillon op het bestuurscentrum van Brunssum

De Toren

Van een echte toren is eigenlijk geen sprake. De beiaard heeft een plaats in een klokkenstoel op het dak van het bestuurscentrum, welk in de jaren 1971/73 is gebouwd. De architect was ir.J.H.L. Theunissen.

Het Carillon

Het carillon telt 38 klokken, en is in 1972 gegoten door klokkengieterij Petit & Fritsen. De zwaarste klok is een a1 van ongeveer 455 kg.

Geschiedenis

Het ontstaan van de beiaard van Brunssum moet gezocht worden in het fenomeen "elektronisch carillon" dat in de jaren 50 van de vorige eeuw gepropageerd werd. Zo was Brunssum korte tijd in het bezit van een dergelijk carillon op de raadhuistoren. Waarschijnlijk heeft dit apparaat toch aanleiding gegeven tot een echt carillon. Op 2 april 1971 gaf raadslid H.M.Smeets een voorstel tot de aanschaf van een beiaard. Hiertoe werd opgericht een Stichting die geld ging inzamelen onder de bevolking. Dit had tot resultaat dat men een carillon van 38 klokken heeft laten gieten door klokkengieterij Petit & Fritsen. 

  

Speeltijden

De vaste bespeler is Harry Seevens, de speeltijd is op de eerste zondag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur

 

HOME CONTACT 

Last update: 24/6/2013