De beiaard van de Onze Lieve Vrouwe-Toren van Breda

De Toren

De bouw van de Onze Lieve Vrouwe Toren is begonnen in 1468, nadat in 1457 de voorganger was ingestort. In 1506 was het eerste gemetselde gedeelte klaar, en kreeg de toren een houten spits. In 1694 raakte deze spits in brand, in 1702 kreeg de toren de huidige bekroning.

De Beiaard

In 1511 is er sprake van een voorslag in de O.LVrouwetoren, later is er sprake van een spel van 18 klokken. Hoe dan ook, op 4 juli 1685 krijgt klokkengieter Melchior De Haze opdracht een beiaard te gieten voor de Bredase toren. Aanvankelijk is er sprake van een vrij lichte beiaard van 25 klokken, later liet men toch nog een vijf tal basklokken bijgieten. Dit koste de heren van Breda wel een fikse reprimande van stadhouder Willem III "dat men in sulcken tijt als desen, daar wij thans in sijn tot Breda, heeft durven resolveren tot sodanige onnoodige ende ingepresseerde oncosten"  Helaas het klokkenspel van meester De Haze was geen lang leven beschoren, op 11 mei 1694 sloeg het noodlot toe in vorm van de bliksem. De toren branden tot de tweede omloop geheel af. De beiaard en ook de luidklokken, waarbij ook de grote Bom klok  zich bevond met het prachtige opschrift " Die tot Breda in vreucht wil leven, die moet de vrouwen de overhant geven"  gingen verloren.  De luidklokken werden vervangen door klokkengieter Paschier Melliaert uit Antwerpen. Niet tot genoegen van de stad Breda, men zou nog jaren een proces voeren tegen de klokkengieter. De beiaard daar waren geen middelen voor, er werd in 1723 een actie onder de gegoeden burgers gevoerd. Een jaar later kon men de Antwerpse klokkengieter Willem Witlockx opdracht geven 35 nieuwe beiaard klokken te gieten. Samen met de nieuwe luidklokken ontstond een spel van 40 klokken, zeker geen kleine beiaard! De kwaliteit van de Witlockx klokken is onduidelijk, zeker is dat in de jaren 20 van de vorige eeuw de klokken vervangen zijn door klokken uit de Engelse klokkengieterij van Gillett & Johnston. Dit nadat de omringende steden rond Breda ook Engelse klokken in hun torens kregen. Er werden 6 zware klokken uit de oude beiaard behouden. Helaas zijn 27 Gillett & Johnston in 1943 door de Duitse bezetter afgevoerd. Nadat men in 1950 klokkengieter Eijsbouts eerst een proef klok heeft laten gieten, heeft deze zelfde klokkengieterij in 1952 de beiaard weer aangevuld tot een spel van 49 klokken met als basis de bes klok van ongeveer 3500 kg.

Speeltijden

De stadsbeiaardier van Breda is Paul Maassen, de speeltijden zijn dinsdag en vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur.

De Onze Lieve Vrouwe toren van Breda.

HOME CONTACT