Het carillon van het stadhuis van Bolsward/Boalsert

De Toren

In de periode van 1613 tot 1617is het stadhuis van Bolsward gebouwd, dit naar een ontwerp van burgemeester-kistemaker Jacob Gijsberts van Bolsward. De uitvoering van de bouw was in handen van de stadsmetselaar Marten Dominici 

De Beiaard

He klokkenspel is gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts in de jaren 1949 en 1950, twee bas klokken zijn gegoten in 1955 en een aantal diskant klokken in 1967. De toren beschikt ook nog over een grote uurslagklok van ongeveer 1408 kg. de klok is in 1619 gegoten door Hans Falck van Neurenberg.

 

Geschiedenis

Klokkengieterij Eijsbouts uit Asten is pas in 1947 begonnen met het gieten van klokken, voor de tweede wereldoorlog betrok men klokken uit Engeland en ook wel via een gieterij uit Duitsland. In de tweede wereldoorlog waren er vele klokken uit de Nederlandse torens geroofd, het klokkenbrons was gewild voor de oorlogsvoering. Direct na de oorlog werd duidelijk dat de Nederlandse overheid geen deviezen te beschikking konden stellen voor de aankoop van het in het buitenland gegoten klokken of carillons   

Aangezien Eijsbouts hoegenaamd geen ervaring bezat in het gieten van klokken trok men een Natuurkundige aan in de persoon van André Lehr, André was in staat om op wetenschappelijke wijze het gieten van klokken te ontwikkelen. De eerste beiaard gegoten door Eijsbouts was een Reizende Beiaard, naar een idee van Tuur Eijsbouts. De beiaard op een vrachtwagen trok door het land, op die manier promotie makend voor de beiaardkunst en het product van de toen nog beginnende klokkengieterij. Vijf jaar later werd de eerste beiaard van Eijsbouts te koop aangeboden, de stadhuistoren van Bolsward riep haast om een beiaard! De gemeente Bolsward kocht met gelden van het Sint Anthony-Gasthuis het klokkenspel aan. Op 13 juli 1955 werd met het spelen van het Frysk Folkslied door burgemeester J.G.S. Bruinsma in gebruik genomen. In 1964 heeft er nog een uitbreiding plaats gevonden met diskant klokjes, het aantal klokken is sinds die tijd 44. 

Speeltijden

De stadsbeiaardier van Bolsward is Klaas de Haan, de speeltijden zijn op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur (niet elke week) en op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur een keer in de maand.  

HOME CONTACT 

Via Youtube is het mogelijk een tweetal filmpjes te bekijken over de beiaard van Bolsward. 

Afbeelding niet beschikbaar

Het Stadhuis van Bolsward