Beiaard en toren van Bergen op Zoom
De Toren

De toren van de St.Geetruidskerk is waarschijnlijk rond 1350 gebouwd. De toren is nooit voltooid, niet meer dan drie geleidingen kwamen tot stand waarop later een houten van galmgaten voorziene bovenbouw werd aangebracht. In 1747 is de toren en kerk in brand geschoten door de Fransen, daarbij ging de eerste beiaard verloren. In 1752 is de toren herbouwd. Na de bevrijding in oktober 1944 werd de toren opnieuw beschoten door het wegtrekkend Duitse leger. Hierbij werd de nieuwe beiaard uit 1938 verwoest

De Beiaard

De in 1950 door Eijsbouts in de PythagoreÔsche stemming vervaardigde beiaard telt 48 klokken met de omvang es' (1369 kg)-f'-chromatisch-es'''''). Vier kleinere klokjes (de absolute f''', fis''', g''' en b'''') dateren echter uit 1955. De klokkenreeks is aan het klavier verbonden volgens c'-d'-chromatisch-c'''''. Luidklokken zijn es'-f'-g'-bes', dus getransponeerd c'-d'-e'-g'.

Speeltijden

De stadsbeiaardier van Bergen op Zoom is Janno den Engelsman. Speeltijden : donderdagen van 15.30-16.30 uur.

MelodieŽn op de speeltrommel:

Over the Rainbow (Wizard of Oz)
Winter ( 4 jaargetijden Vivaldi)
Somewhere, my love (dr. Zhivago)
Slaep soet slaep ( een 16e eeuws liedje naar Nicolaas Vallet) 

 

HOME CONTACT