Beiaard en toren van Bathmen
De Toren

Er zijn aanwijzingen dat in de 13e er al spraken was van “op een hoogen roggenkamp”  een kerk. De met baksteen opgetrokken toren stamt uit de 15e eeuw. De kap van de toren is een zadeldak dat oost-west gericht is. De toren heeft een hoogte van ongeveer 20 meter.

De Beiaard

De klokkenreeks is gebaseerd op de grootste luidklok fis1 (765 kg.) , aangesloten als C op het pedaal. De daarop volgende toets klinkt als fis2, een octaaf hoger! De absolute tonen: fis1 - fis2 - gis2 - ais2 - chrom. - gis4 - ais4 - b, aangesloten op het klavier als C - c - d - e - chrom. - d2 - e2 - f2, derhalve een zeer lichte beiaard met een omvang van 2½ octaaf, waarbij de laagste twee chromatische tonen (cis1, dis1) en de hoogste (dis3) ontbreken. Totaal 28 klokken waarvan 27 gegoten in 2008 . De klokken zijn gestemd volgens de middentoonstemming zoals de Hemony's in de 17e eeuw hun carillons stemde. 

Luidklokken

Voordat de beiaard in de toren geplaatst werd beschikte de toren over twee luidklokken gegoten door de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts in 1955, de klokken bezitten de tonen fis1 (765 kg.) en gis1 (540 kg.). De twee Eijsbouts klokken vervingen twee in de tweede wereldoorlog gevorderde klokken gegoten door Cornelius Korthaus in 1829. Deze twee klokken vervingen een klok uit 1629 gegoten door Van Trier. De grootste Eijsbouts klok is de C klok in de beiaard.

Geschiedenis

De toren van Bathmen beschikt sinds 2008 over een opmerkelijke lichte beiaard, de geschiedenis van de beiaard  begint bij de beiaardstudent Jan Achterkamp in 2002 die de toren van de dorpskerk van Bathmen een goede plek leek voor een carillon. Zijn initiatief kreeg weerklank bij het gemeentebestuur, op verzoek van de burgemeester werd er een startnotitie opgesteld over de mogelijkheid van een beiaard in de gesloten zadeldaktoren. Duidelijk is dat de gesloten zadeldaktoren geen ideale beiaardtoren is, er kwamen twee mogelijkheden uit de bus. Een opendakkapel op de toren zoals de toren van Oudewater deze sinds 1601 deze bezit. Helaas was dit geen mogelijkheid voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De tweede mogelijkheid, een beiaard in en achter het zuidelijke galmgat. Ook in het verleden toegepast in ondermeer Schiedam en Brielle. Dit plan zou uiteindelijk gerealiseerd worden, in 2004 kreeg in één van de laatste gemeenteraadsvergaderingen van de zelfstandige gemeente Bathmen het plan groen licht. Gelukkig stelde de nieuwe gemeente Deventer zich garant voor de bouwkundige voorzieningen aan de toren. Op advies van de adviseur Arie Abbenes goot en installeerde Klokkengieterij Eijsbouts een lichte beiaard van 28 klokken gestemd in de middentoonstemming in de toren. Op 6 september 2008 speelde Jan Achterkamp het nieuwe toreninstrument in.  

Speeltijden

De vaste bespeler is Jan Achterkamp, hij speelt 40 keer per jaar op zaterdag de 1e en 3e van de maand van 11.00 tot 12.00 uur.

Literatuur:

Klok en Klepel Uitgaven van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging nummer 105 december 2008.

Links:

Bathmen , een nieuwe beiaard in een oud jasje

www.bathmensebeiaard.nl

Last update: 3/7/2009 23.12

 

De zadeldaktoren van Bathmen.

Het klavier in de toren van Bathmen.

Diskantklokjes bij het galmgat.

Foto's ©Hylke Banning

 

HOME CONTACT