DE JAN VAN SCHAFFELAAR TOREN BARNEVELD

De Toren.

De in grotendeels in romaanse stijl gebouwde toren van de Ned.Herv. Kerk te Barneveld dateert in oorsprong uit de 13e eeuw. De toren is algemeen bekend doordat Jan van Schaffelaar in 1482 met macabere heldenmoed van de trans sprong.

De Beiaard.

De geschiedenis van de beiaard van de Jan van Schaffelaar toren heeft een wat grillig verlopen groei van twee tot vier octaven. Het oorspronkelijke carillon, dat ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van de toenmalige burgemeester Baron van Naegell na de toren restauratie van 1927 in de toren werd aangebracht, bestond uit 24 klokken gegoten door de Engelse klokkengieter Gillett & Johnston. In 1961, bij een toren restauratie kreeg het klokkenspel een plaats in de lantaarn in de spits van de toren. Bovendien kreeg de beiaard een uitbreiding tot vier octaven. In 1977 en in 1992 werd het instrument aangevuld met vier basklokken, deze klokken kwamen uit de gieterij van klokkengieterij Eijbouts. De beiaard heeft nu een omvang van 51 klokken, 17 zijn daarvan gegoten door Gillett & Johnston, 1 door Petit & Fritsen, 2 door Van Bergen en 31 door Eijsbouts.

De Beiaardier en speeltijden.

Boudewijn Zwart is de vaste bespeler van de beiaarden van Barneveld. De Jan van Schaffelaar toren wordt bespeeld op donderdag (1x per 14 dagen) van 09.00 tot 10.00 uur. In de maanden juli en augustus zijn er op dinsdagavond zomeravondconcerten.

HOME CONTACT 

De Jan van Schaffelaar toren. İfoto HvD