Amsterdam - Klokkenstoel Plein 1940-1945

De Toren

Naar een ontwerp van architect D. Slebos. In het voorjaar van 1961 door Publieke Werken Amsterdam is een onderbouw van beton opgericht, daarop is een platform met een glazen cabine en een frame voor de klokken aangebracht.

De klokken

Het carillon bestaat uit 23 klokken die in 1952 door klokkengieterij Van Bergen gegoten zijn. De grootste klok is een es2 van ongeveer 172 kg.

Geschiedenis

Reeds tijdens de oorlogsjaren was er een plan om een "Vrijheidscarillon" op te richten. In 1949 is er hiertoe een commissie ingesteld, die in 1950 opdracht gaf aan klokkengieter Van Bergen om 14 klokken te gieten, later kwamen daar nog 9 klokken bij. Het plan was om dit carillon mogelijk dagelijks via de radio te laten horen met verzetsliederen, en zo de herinnering aan de oorlogsjaren levendig te houden. Er is enige discussie geweest waar het carillon opgesteld zou worden, Rotterdam als meest verwoeste stad, Den Haag als regeringscentrum of Amsterdam als hoofdstad. Op 4 mei 1955 bevond het klokkenspel zich op de Dam te Amsterdam tijdens de 4 mei herdenking. Uiteindelijk kreeg het spel in 1961 zijn huidige plaats,en werd in tegenwoordigheid van Koningin Juliana, Prins Bernhard en regeringsfunctionarissen en leden van het Amsterdamse stadsbestuur op 5 mei 1961 het spel door Romke de Waard ingespeeld.

Speeltijden

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand speelt Klaas de Haan van 14.15 tot 15.00 uur.

HOME CONTACT 

Klokkenstoel Plein 1940-1945 te Amsterdam

Bezoek onze sponser!