Amersfoort - Onze Lieve Vrouwe-Toren

Amersfoort OLV Toren - Foto Hans van Dijk 2021.

De Onze Lieve Vrouwe Toren bezit niet één beiaard, maar twee! Bovendien een groot zeven gelui! De oude Hemony beiaard bevind zich in het oostvenster van de lantaarn van de toren. De oude beiaard telt 35 klokken, de meeste klokken zijn van de hand van François Hemony gegoten in de jaren 1659/62/3/4. Drie kleine klokken zijn van de hand van Jan Albert de Grave (1725), Melchior de Haze en Pieter Hemony (1674). Twee basklokken zijn gegoten door klokkengieterij Eijsbouts in 1953. De tractuur van de oude Hemony beiaard is aangelegd met broeken. Het klavier is gemaakt volgens het zeventiende-eeuwse model, met een zgn. "Hollands Pendaal". De nieuwe beiaard in de Amersfoordse toren is gegoten door de klokkengieterij Eijsbouts in 1997. Het is een concertbeiaard van 58 klokken op basis Bes 0. De beiaard is geplaatst in de lantaarn in een nieuw gebouwde klokkenstoel van tropisch Bilenga hout. Tot slot bezit de toren een 7 gelui. De klokken zijn gegoten bij de firma Hanns Martin Rincker in het Duitse Sinn.

 

amers002.jpg (14561 bytes)

HOME CONTACT