Beiaard van Almere Haven

De Goede Redetoren

De beiaard heeft 48 klokken van de klokkengieterij Eijsbouts gegoten in 1979, de vaste beiaardiers zijn Gerda Peters en Bauke Reitsma. Speeltijd: woensdag en vrijdag 11.00 tot 12.00 uur.

Luisterplaats: straten en parkeerplaats rond de toren.

 

 

 

 

 

 

 

HOME CONTACT 

foto Hans van Dijk 1999