Alkmaar Waagtoren
Het waaggebouw was oorspronkelijk een kapel, en werd in 1582 verbouwd tot waaggebouw. Na een ontwerp van Pieter Cornelisz werd er op de kruising van de vroegere kapel een toren opgetrokken.   Toen in 1599 de toren gereed was, werden de klokken uit het oude spel aangevuld door de klokkengieter Waghevens tot een spel van 18 klokken. Natuurlijk in later jaren toen in andere steden de Hemony klokken klonken, kreeg men behoefte aan een nieuw en beter spel. In 1671 zocht men zelfs contact met Pieter Hemony, maar helaas konden de Heren van Alkmaar het niet eens worden met Pieter Hemony. In 1682 werd de toren vernieuwd, en de stadsbeiaardier Gerard van der With deed het voorstel om ook de beiaard te vernieuwen. Men zocht contact met de klokkengieter Claude Fremy, die hoewel een leerling van de Hemony's niet in staat was een goed carillon te maken! Daarop ging men een contract aan met Melchior de Haze , die de 35 klokken goot. Het spel ging door de jaren heen, en rond 1900 en in 1926 werden een aantal klokken vervangen. Grote herstellingen werden in 1967 door klokengieterij Eijsbouts verricht. Daarbij zijn er slechts 9 de Haze klokken in de Waagtoren achtergebleven, 38 nieuwe klokken zijn door Eijsbouts gemaakt. De vrijgekomen klokken hebben weer een nieuwe plaats op de Laurenstoren.

Stadsbeiaardier: Christiaan Winter. Speeltijden: donderdag van 18.30 t/m 19.30 zaterdag 12.00 t/m 13.00 uur. Tijdens het kaasmarktseizoen op vrijdag ook van 10.30 t/m 11.00 en van 11.30 t/m 12.00 uur.

 

 

 

De Waagtoren te Alkmaar.

HOME CONTACT