Het carillon van de Van Gogh Kerk te Etten-Leur

De Toren

De toren van de Van Gogh Kerk werd in 1771 gebouwd naar een ontwerp van Philips Willem Schonck, de bouwmeester van Prins Willem V. 

Het carillon

Het carillon bestaat uit 49 klokken met als zwaarste klok een F1 (975 kg) die als G1 is aangesloten op het klavier. Deze klok, die ook dienst doet als luidklok is gegoten door klokkengieter Petit & Fritsen in 1958. De overige carillonklokken zijn in 1965 en 2006 gegoten door klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts. 

Luidklokken

Het gelui van de Van Gogh toren bestaat uit de eerder genoemde Petit & Fritsen klok van 975 kg, een d1 klok die gegoten is door Joannes le Fever in 1667 en de nieuwste beiaardklok uit 2006 van 690 kg.

Geschiedenis

De geschiedenis van het carillon van Etten en Leur begon met een brief van de toenmalige burgemeester A.J.A.Oderkerk die een brief aan de Nederlandse Klokkenspel-Verereniging schreef  waarin hij verzocht om een advies 'om een klokkenspel aan te kopen'. Na een onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan  kwam er al snel een carilloncomité tot stand die op 4 juni 1964 een toekomstig carillon symbolisch aan het gemeentebestuur overdroeg. Op 18 september 1965 vond de ingebruikstelling van de beiaard plaats door een bespeling door Bertus Oomen de beiaardier van Valkenswaard. In 2006 is de beiaard gerenoveerd en uitgebreid met 11 klokken.

Speeltijden

Iedere week op woensdag bespeelt de beiaardier van Etten en Leur Jan-Sjoerd van der Vaart de beiaard van 10 tot 11 uur. Jan-Sjoerd van der Vaart is de opvolger van Michel Gottmer die ruim 55 jaar het instrument bespeelt heeft. (1965 tot 2020)

 

 

HOME CONTACT 
@thevandijks2020